• Home
  • Nieuws
  • VIDS vraagt opnieuw om Wet Domeingrond aan te houden

VIDS vraagt opnieuw om Wet Domeingrond aan te houden

VIDS vraagt opnieuw om Wet Domeingrond aan te houden

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) vraagt het parlement wederom de behandeling van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond aan te houden. De behandeling van deze ontwerpwet stond op agenda van 25 januari 2022. Dit verzoek is gedaan middels zes punten die zijn opgenomen in een petitie. Deze is overhandigd op 25 januari 2022, door het dorpshoofd, Joan van der Bosch aan de griffier van De Nationale Assemblée, Ruth de Windt. Zij heeft aangegeven de petitie door te geleiden naar de voorzitter, Marinus Bee MSc LL.B.

Eerder, op 28 december 2021, heeft de VIDS het parlement ook middels een petitie gevraagd om de behandeling van de wet in overweging te nemen. De organisatie is van mening dat de conceptwet niet in overeenstemming is met de rechten van Inheemse volken. Een van de grondbeginselen van het grondbeleid, namelijk dat alle grond waarop geen recht van eigendom bewezen kan worden, domein van de staat is, vindt de VIDS niet correct. Dat dient eerst rechtgezet te worden. "De Inheemse woon- en leefgebieden zijn wel degelijk eigendom van de inheemse volken, ook al is daar geen eigendomsakte te overleggen”, luidt een passage uit de petitie.

Verder zouden de termen ‘Indianen en Bosnegers’ ook vervangen moeten worden naar Inheemse Volken en Tribale Volken. De Inheemse organisatie spreekt de waardering uit de gelegenheid te hebben gehad om feed te leveren op de initiatiefwet. Echter dient een gedegen consultatie proces gevolg te worden om feedback te geven.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten