Veel aandacht in DNA voor World Children's day

Veel aandacht in DNA voor World Children's day

In het teken van de “Internationale Dag van de Rechten van het Kind”, op 20 november, heeft de United Nations International Childeren’s Emergency Fund (UNICEF) in samenwerking met De Nationale Assemblée (DNA) een dialoog met jongeren georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 22 november 2023, in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée.

"De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind; is een dag om ons te herinneren aan onze belofte, een wereld te creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen tot een volwaardige staatsburger en mag dromen zonder enige vorm van angst, om op welke wijze dan ook gediscrimineerd te worden", zegt de DNA-voorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, in zijn openingsspeech.

Verder geeft de parlementsvoorzitter aan dat hij zich wilt inzetten, om ervoor te zorgen dat er systemen worden ontwikkeld, waardoor ieder kind kan uitgroeien tot het volledig potentieel, waardoor positieve verandering gestimuleerd wordt. “Als beleidsmakers hebben wij veel te doen, want verkapte vormen van kinderarbeid, mensenhandel en andere vormen van uitbuiting, waaraan onschuldige kinderen worden blootgesteld, komen nog veel te vaak voor. De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, moet alle grote mensen eraan herinneren, dat kinderen door te spelen en in een liefdevolle omgeving op te groeien, zich ontwikkelen tot wereldburgers, die hun land positief op de kaart willen zetten en zullen werken aan de opbouw van hun land”, beëindigt voorzitter Bee zijn toespraak.

Tijdens de dialoog zijn er presentaties gegeven door studenten omtrent het onderwijs voor doven en slechthorenden in Suriname, de mentale gezondheid onder studenten, potentie van jongeren en armoede onder de bevolking.

𝑃𝑎𝑟𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒̈𝑟𝑠

Ook hebben enkele parlementariërs, waaronder drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabindre Parmessar, Obed Kanape en drs. Patricia Etnel MPA het woord gevoerd. Parlementariër Gajadien heeft de jongeren gemotiveerd om door te gaan met het goede werk. Hij heeft hen aangegeven dat het geen obstakel mag zijn ‘van waar je komt’. Bij elk kind moet er hoop leven.
 
"Ik ben tevreden dat er jongeren zijn en er gebrainstormd kan worden. Ook moeten er oplossingsmodellen gezocht worden voor de problematiek die de jongeren ervaren. Het parlement en de regering kunnen samen initiatieven nemen om een betere situatie te creëren voor de studenten’, zegt DNA-lid Parmessar in zijn toespraak. Verder spreekt het lid de wens uit dat dit dialoog niet het laatste zal zijn.

"Adequaat onderwijs en de gezondheidszorg moeten prioriteit zijn voor de kinderen van het land. Door de kinderen te vormen en hen in staat te stellen zich te ontwikkelen bevorderen wij de toekomst van onze burgers", stelt DNA-lid Obed Kanape.

Ook volksvertegenwoordiger Etnel heeft gesproken over een ruimer budget op de staatsbegroting voor het jeugdbeleid. Zij roept de jongeren op om te blijven strijden en niet op te geven. Het lid stelt verder dat de hoeksteen van de wereld, het gezin is en er daaraan er gewerkt moet worden.

UNICEF pleit voor het aannemen van wetgeving voor de instelling van een Kinderombudsbureau en het Haagse Verdrag. In het Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben alle landen de rechten van het kind vastgelegd. Wereldwijd is gebleken dat die rechten toch geschonden worden. UNICEF is er als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties om een handje te helpen dat te herstellen. Zij bieden hulp bij acute nood, werken samen met regeringen en partners en pleit voor het waarborgen van de kinderrechten. Het geheel is afgesloten met de overhandiging van een schilderij aan het parlement.

<< Terug naar berichten