• Home
  • Nieuws
  • Vaste commissies in DNA krijgen presentatie over jeugdbeleid in Suriname

Vaste commissies in DNA krijgen presentatie over jeugdbeleid in Suriname

Vaste commissies in DNA krijgen presentatie over jeugdbeleid in Suriname

Om beter inzicht te krijgen over het jeugdbeleid in Suriname is er op woensdag 31 maart 2021 een presentatie verzorgd voor verschillende Vaste Commissies in De Nationale Assemblée (DNA). Deze presentatie is verzorgd door deskundigen van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol).

Aan deze presentatie hebben leden van de Vaste Commissies Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Juspol, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) deelgenomen.

Door de deskundigen van het ministerie van Juspol is er een presentatie verzorgd over het algemeen beleid met betrekking tot de jeugd en verdragen, die Suriname eerder heeft geratificeerd. Verder hebben deskundigen van de overige ministeries de volgende onderwerpen gepresenteerd:

-       De toekomst van de jeugd door de bril van het ministerie van MinOWC

-       De toekomst van de jeugd, het beleid en de wetgeving en

-       Het algemeen jeugdbeleid

Achtergrond

In maart 1993 heeft Suriname het Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Hierna was de ratificatie van de op 14 december 1990 VN-resolutie 45/113; the rules for the protection of juveniles deprived of their liberty oftewel Havana Rules, een feit. Hierin zijn de belangen opgenomen betreffende waarborgen die gelden gedurende de vrijheidsberoving, zoals de vertrouwelijkheid en het principe dat minderjarigen in gevangenissen gescheiden moeten worden van de volwassen delinquenten. Dit moet volgens het ministerie van Juspol het jeugdbeleid in Suriname helpen ontwikkelen. Na de presentaties, heeft commissievoorzitter drs. Patricia Etnel MPA aangegeven, dat de vaste commissies het eindverslag over het jeugdbeleid zullen aanbieden aan het parlement.

<< Terug naar berichten