• Home
  • Nieuws
  • UNDP deputy resident representative, Berdi Berdiyev maakt kennis met voorzitter Bee

UNDP deputy resident representative, Berdi Berdiyev maakt kennis met voorzitter Bee

UNDP deputy resident representative, Berdi Berdiyev maakt kennis met voorzitter Bee

Tijdens dit bezoek, op woensdag 11 oktober 2023 is de aandacht gevestigd op enkele belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot het huidige Reglement van Orde (S.B. 1990 no. 43) van ons parlement. Dit reglement dateert van 8 mei 1990. In het licht van voortdurende veranderingen in onze samenleving en de evolutie van technologie, is het noodzakelijk om parlementaire procedures aan te passen.

Een van de voornaamste doelen van deze aanpassingen is het vergroten van de transparantie en verantwoordingsplicht in het wetgevingsproces. De residerende vertegenwoordiger van de UNDP voor Suriname en Guyana, Gerardo Noto, heeft eerder op 19 juli een Memorandum van Overeenstemming (MOA) ondertekend voor samenwerkingsactiviteiten, waarin de herziening van het Reglement van Orde een belangrijk onderdeel is.

De herziening van het Reglement van Orde is cruciaal om ons in staat te stellen onze kernfuncties naar behoren uit te voeren en in overeenstemming te blijven met zowel nationale- als internationale ontwikkelingen. Het functioneren van DNA is gericht op het vergroten van de democratische inhoud en het moderniseren van onze benadering van constitutionele functies.

Bovendien is de herziening van het Reglement van Orde opgenomen in het Strategisch Beleidsplan DNA 2022-2026. Het streven is om dit project uit te voeren in de periode van oktober tot december 2023.

Tot slot gaf parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B aan samen te willen werken met de UNDP om de parlementaire procedures te moderniseren zodat die voldoen aan de veranderende verwachtingen van burgers en de internationale gemeenschap.

<< Terug naar berichten