Twee naturalisatiewetten goedgekeurd

Twee naturalisatiewetten goedgekeurd

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in de openbare vergadering van dinsdag 3 maart 2020 twee ontwerp naturalisatiewetten goedgekeurd. Het gaat over de ontwerpwetten houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan A. Solomon, Whelemina Louisa en 97 anderen en B. Henry, Stavian en 137 anderen.

De eerstgenoemde ontwerpwet is door het parlement aangenomen met algemene 29 stemmen en de tweede met algemene 26 stemmen. Tijdens de openbare vergadering is naar voren gekomen, dat de aanvragers voldoen aan alle gestelde eisen en affiniteit hebben met de Surinaamse samenleving. Zij kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Uit het onderzoek van de Commissie van Rapporteurs is verder gebleken, dat deze personen geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en openbare orde van Suriname.

Na de goedkeuring van de ontwerpwetten heeft parlementsvoorzitter, drs. Jennifer Simons, deze burgers, van wie het grootste deel al enige tijd in Suriname woonachtig is, gefeliciteerd met deze grote stap richting het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit.

Tot de Commissie van Rapporteurs die belast is geweest met het voorbereiden tot behandeling van deze ontwerpwetten behoren de leden: Grace Watamaleo (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera MPA, Ruchsana Ilahibaks, Ingrid Karta-Bink, Joan Wielzen, drs. Djoties Jaggernath en Aida Nading.

<< Terug naar berichten