Toerisme workshop gehouden in DNA

Toerisme workshop gehouden in DNA

Om te komen tot kwalitatieve wetgeving heeft de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwetten Toerisme Raamwet en Wet Suriname Toerisme Autoriteit op woensdag 2 november 2022 een workshop in de vergaderzaal van het parlement georganiseerd. Ter bevordering en regulering van de toerisme sector in Suriname, is het noodzakelijk dat er kwalitatieve wetgeving komt.

Tijdens de openingstoespraak heeft de parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, aangegeven dat niet alleen de landbouw sector maar ook de toerisme sector aandacht behoeft. "We moeten afstappen van veel praten. Ik ben blij met deze workshop. Alle stakeholders en leden zijn aanwezig om te praten over deze wetten. Een goeie wetgeving is het eerste wat we moeten doen. Toerisme is heel belangrijk en is een sector waar wij veel geld als land kunnen verdienen. Wij hebben wetten die de basis vormen om een goede Toerisme industrie op te zetten”, zegt voorzitter Bee.

De commissievoorzitter, Miquella Soemar-Huur BSc., heeft de aanwezigen ook toegesproken. "Toerisme is voor ons land van eminent belang en een goede aandrijver van de economie. Wij behoren nog steeds tot één van de weinige landen met nog veel primair en ongerept natuur tropisch regenbos”, zegt Soemar-Huur. De toerisme sector heeft door de Covid-19 pandemie zware klappen moeten incasseren en dat heeft gemaakt dat deze sector opnieuw moest beginnen. Wetgeving is op dit gebied nodig. De rede daartoe is omdat wetgeving fundamenteel is voor de ontwikkelingen van deze sector, vandaar het van belang is het proces van de stakeholders te consuleteren zodat de wetsproducten een brede draagvlak genieten.

Enkele punten die door de vertegenwoordigende actoren onder de aandacht zijn gebracht zijn: toerisme in de beschermde gebieden, de natuurbeschermingswet, locale productie te stimuleren binnen toerisme, de noodzaak van een kunstmuseum, de input van Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in het toerisme masterplan, aandacht voor toerisme-ontmoetigende factoren, begeleiding en mogelijkheden om kwalitatief goede producten te vervaardigen en te verkopen aan toeristen, toerisme vriendelijke vliegveld en soortgelijke.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: Miquella Soemar-Huur BSc. (voorzitter), ir. Stephen Tsang, Reshma Mangre MSc., mr. Patrick Kensenhuis, Henk Aviankoi, Melvin Bouva MPA LL.B en Edgar Sampie.

Aan deze workshop hebben naast de commissie van rapporteurs de belangrijkste actoren op het gebied van toerisme deelgenomen. Besloten is dat de commissie van rapporteurs de volgende week bijéénkomt, om de feedback van de stakeholders te bespreken.

<< Terug naar berichten