Tashana Lösche toegelaten als DNA-lid

Tashana Lösche toegelaten als DNA-lid

Op dinsdag 1 september 2020 heeft in De Nationale Assemblée (DNA) tijdens een openbare vergadering, de beëdiging en toelating van mevrouw Tashana Lösche tot parlementariër plaatsgevonden. Het nieuwe assembleelid is van de Nationale Democratische Partij (NDP) en komt in de plaats van drs. André Misiekaba, die op 3 augustus zijn lidmaatschap heeft opgezegd.  

De volksvertegenwoordiger heeft aangegeven zich sterk te zullen maken op onder andere het sociaal-maatschappelijk vlak. Verder zal zij als lid van verschillende commissies op het gebied van onderwijs, kritische ondersteuning en begeleiding geven aan deze regering. Ook sport- en talentonwikkeling verdienen haar volle aandacht.

Assembleevoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B. heeft het pas gekozen lid gefeliciteerd en succes toegewenst. Verder heeft voorzitter Bee de nieuwbakken parlementariër aangegeven, dat zij de hekkensluiter is en verwend zal worden met informatie, over regels en de conventies die gelden in het parlement. Ook wenst hij mevrouw Lösche een leerrijke periode toe als volksvertegenwoordiger en kijkt uit naar haar kritische en opbouwende bijdrage aan de beraadslagingen.

Diverse fractieleiders en de vicepresident, Z.E. Ronnie Brunswijk, hebben het lid gefeliciteerd met haar toelating tot het hoogste orgaan van Staat.  

<< Terug naar berichten