Suriname herkozen in hoofdbestuur ParlAmericas

Suriname herkozen in hoofdbestuur ParlAmericas

Suriname, in de persoon van de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) de heer Marinus Bee MSc. LL.B., is samen met Colombia en Guyana bij acclamatie gekozen in het hoofdbestuur van ParlAmericas. Deze drie lidlanden zullen Zuid-Amerika vertegenwoordigen. Parlementariërs uit 26 landen uit de Amerika's en het Caribisch gebied hebben op 16, 20 en 27 november 2020 een virtuele bijeenkomst gehouden met ondersteuning van de Wetgevende Vergadering van de Republiek Costa Rica, voor de 17e plenaire vergadering van ParlAmericas, getiteld: ‘Op weg naar een circulaire economie'.

Circulaire economie is een systemische benadering van duurzame ontwikkeling die is ontworpen om de samenleving, het milieu en de economie ten goede te komen. Deze heeft tot doel de economische groei geleidelijk los te koppelen van de consumptie van niet-hernieuwbare energiebronnen.

Discussies

De bijeenkomst is een productieve uitwisseling tussen de deelnemers gericht op circulaire economie modellen, die economische groei bevorderen op basis van het welzijn van mensen en milieubescherming. Alle lidlanden moesten een presentatie van vijf minuten houden over de circulaire economie modellen die zij hebben toegepast.

De rode draad in de discussies was dat de historische crisis, die door de pandemie is veroorzaakt, een kans biedt om te bewegen naar nieuwe ontwikkelingsparadigma's die doorslaggevend zullen zijn in economische  herstelprocessen voor een rechtvaardige, inclusieve en duurzame toekomst.

“In Suriname is het beleid erop gericht ervoor te zorgen dat de distributie van basisbenodigdheden, cruciale overheidsdiensten en nutsvoorzieningen tijdens de COVID -19- crisisperiode doorgaan. De regering riep een civiele noodtoestand uit en stelde een Nationaal Actieplan op om COVID-19 te bestrijden en er werd een Nationaal COVID-19-managementteam geïnstalleerd. Daarnaast hebben de autoriteiten een noodfonds opgericht om maatregelen te financieren die moeten worden genomen voor de COVID-19-pandemie en om zowel nationale als internationale middelen die op een richtige manier zijn verkregen om de crisis aan te pakken te kanaliseren en beheren,” informeert voorzitter Bee, de ParlAmericas-vergadering.

Verder zegt de voorzitter dat er meer dan 2.300 voedselpakketten bezorgd zijn in het binnenland van Suriname. Op beleidsgebied heeft het land zijn sociale vangnet versterkt om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen effectief te beschermen.

Verspreiding COVID-19 beperkt

De verspreiding van COVID-19 is ernstig beperkt als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft genomen. Momenteel is er een neerwaartse trend en is Suriname overgestapt van code rood naar code oranje. COVID-19 heeft de reeds bestaande economische crisis van het land aanzienlijk verergerd.  Dit heeft een zware tol geëist van de samenleving: armoede, dalende koopkracht en verlies van inkomsten, zijn enkele gevolgen. “Terwijl we bezig waren met het bestrijden van COVID-19, zijn we meteen begonnen met het proces naar standaardisatie. Hoewel de nadruk ligt op het beschermen van de volksgezondheid, kan de economie ook opnieuw worden opgestart om de impact van COVID-19 op de samenleving te minimaliseren.”

Steeds meer sectoren in het bedrijfsleven hebben de protocollen al geïmplementeerd. Andere sectoren maken zich nu klaar voor de afronding en implementatie van de protocollen, zodat ook deze bedrijven geleidelijk aan weer open kunnen gaan.

Er is uitzicht op een vaccin, maar totdat het zover is, zal de samenleving voorzichtig moeten blijven. Voorzitter Bee deelt de vergadering ook mee, dat de overheid al een aanbetaling heeft gedaan voor het vaccin.

“Het is te vroeg om te zeggen of de nieuwe wereld na de pandemie ‘weer normaal’ wordt en terugkeert naar eerdere consumptieniveaus.  We moeten nog weten wat het ‘nieuwe normaal’ zal zijn. Het doormaken van de pandemie zal onze manier van denken en onze houding ten opzichte van risico's veranderen,” zegt de parlementsvoorzitter.

 

<< Terug naar berichten