• Home
  • Nieuws
  • Suriname en Venezuela versterken bilaterale samenwerking

Suriname en Venezuela versterken bilaterale samenwerking

Suriname en Venezuela versterken bilaterale samenwerking

De residerende ambassadeur van Venezuela in Suriname, H.E. Ayerim Flores Riva, heeft op woensdag 10 maart 2021 een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B.

Suriname en Venezuela hebben een nauwe relatie gebaseerd op wederzijds respect en begrip voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit.

In augustus 2020 bevestigden de regeringen van beide landen hun toezegging om de bilaterale betrekkingen uit te breiden naar nieuwe samenwerkingsgebieden, waaronder de strijd tegen de COVID-19-pandemie.

‘Missie Milagro’ in 2018, in het district Nickerie, was een groot succes. In 2020 zou een vervolgmissie in Nieuw Nickerie en Paramaribo worden uitgevoerd, echter is die door COVID-19 uitgesteld.

De functionele samenwerking tussen de twee landen op bilateraal, regionaal en multilateraal niveau moet opnieuw worden besproken. Verder moet overwogen worden om de bilaterale samenwerking op het gebied van landbouw, communicatie, juridische bijstand, visserij, energie, vervoer, cultuur en gezondheid te versterken.

Venezuela is een van 's werelds grootste olie-exporteurs geweest, dus ziet de ambassadeur een geweldige kans om samen te werken in de zin van het delen van expertise op dit gebied met Suriname.

De assembleevoorzitter en de ambassadeur zijn het erover eens, dat het belang van eerbiediging van het internationaal recht en de zelfbeschikking van volkeren een fundamentele pijler is voor de vooruitgang en het begrip tussen beide naties.

<< Terug naar berichten