• Home
  • Nieuws
  • Suriname en India versterken vriendschappelijke betrekkingen met tekenen MoU

Suriname en India versterken vriendschappelijke betrekkingen met tekenen MoU

Suriname en India versterken vriendschappelijke betrekkingen met tekenen MoU

Suriname en India hebben door middel van het tekenen van een Memorandum Of Understanding (MoU), op dinsdag 30 augustus 2022, de vriendschappelijke betrekkingen versterkt.

Suriname onderhoudt nauwe en vriendschappelijke betrekkingen met India, versterkt door culturele en intermenselijke contacten, overbrugd door de komst van de Indiase diaspora die onze verbondenheid terugvoert naar 149 jaar geleden.

Het Indiase parlement onder leiding van de heer Om Birla, voorzitter van Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India, heeft de Nationale Assemblée (DNA) voor de eerste maal vereerd met een bezoek.

In de Grote Conferentiekamer van het parlement hebben de griffiers van beide huizen vandaag een MoU ondertekend om de solidariteit en samenwerking tussen beide parlementen verder te versterken door middel van:

• Het aanbieden van gespecialiseerde programma's en capaciteitsversterkende trainingen bedoeld voor griffiepersoneel en parlementsleden van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname door Lok Sabha

• Het delen van praktijkervaringen met wederzijds voordeel tussen griffiepersoneel

• Uitwisseling van parlementaire bezoeken met lokale gastvrijheid aangeboden door de respectieve parlementen

• Proactieve uitwisseling van informatie en verbeterde toegang tot parlementaire archieven en documenten

• Opzetten van een gedigitaliseerd archiefbibliotheeksysteem voor De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname voor het efficiënt opvragen van informatie

• Het ontwikkelen en operationaliseren van een mechanisme voor wederzijdse uitzending van content, gegenereerd door respectieve televisiezenders met betrekking tot het functioneren van de democratische instellingen van de Republiek Suriname

• Samenwerken met de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname over Live TV-verslaggeving van haar Assemblee-procedures

Na de ondertekening heeft de parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc LLB de samenleving gefeliciteerd. “Met de ondertekening van dit MoU tussen de griffiers, spreek ik namens het volledige parlement de hoop uit, dat onze reeds bestaande collaboratie steeds weer versterkt zal worden. Laten we met de ondertekening van dit MoU de ingeslagen weg naar verbetering aanhouden en indien nodig bijschaven, alsdus de DNA-voorzitter.

Door beide parlementen is de bereidheid uitgesproken het welslagen van de gemaakte afspraken na te streven, omdat zij het er unaniem over eens zijn dat het aangaan en verder ontwikkelen van de betrekkingen tussen Suriname en India de gedeelde ontwikkeling en het leveren van voordelen aan beide naties zal bevorderen.

𝗔𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿𝗴𝗿𝗼𝗻𝗱

Parlementaire functionarissen van de DNA hebben eerder wel deelgenomen aan twee internationale programma’s in Lok Sabha en wel het parlementaire stageprogramma en het internationale trainingsprogramma in het opstellen van wetgeving, georganiseerd door het Bureau voor parlementaire studies en training van het Lok Sabha-secretariaat. Echter, het Surinaamse Parlement valt nu voor de eerste maal de eer te beurt om deze wederdienst te verrichten.

<< Terug naar berichten