• Home
  • Nieuws
  • Studenten uiten bezorgdheid over COVID-19-virus bij waarnemend voorzitter Sharman

Studenten uiten bezorgdheid over COVID-19-virus bij waarnemend voorzitter Sharman

Studenten uiten bezorgdheid over COVID-19-virus bij waarnemend voorzitter Sharman

De waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), drs. Dew Sharman, heeft op maandag 6 juli 2020, een petitie in ontvangst genomen van bezorgde leerlingen, studenten, bezorgde ouders, onderwijspersoneel, pedagogisch medewerkers en overige betrokken burgers. Ze vinden het van groot belang om alle scholen en kinderdagverblijven in Suriname dicht te houden om een ongebreidelde verspreiding van het COVID-19-virus onder de leerlingen en studenten tegen te gaan. De bezorgdheid is nog groter vanwege het aantal doden als gevolg van dit virus, dat niet te vergelijken is met een griepje.

“Aan de ene kant heeft, uitgaande van art. 36 lid 1 van de Grondwet, eenieder recht op gezondheid, zo ook het Surinaamse kind en kan het ook nimmer zo zijn dat de kinderen met de opening van de scholen en kinderopvangcentra nu in een positie worden geplaatst, waarbij het risico op besmetting met dit virus wordt vergroot met alle gevolgen van dien,” schrijven de petitionarissen verder.

Verder is aangekaart dat in de afgelopen periode is gebleken dat ook het verzorgen van online lessen niet werkt bij de leerlingen en studenten die niet in het bezit zijn van de basis benodigheden om deze te kunnen volgen. Bovendien zijn ook niet alle leerkrachten en docenten in het bezit van kennis van de hedendaagse digitale manier van lesoverdracht. “Wij kunnen dan ook geen ongelijkheid voorstaan op dit stuk en blijven erbij dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen binnen het onderwijs. Voorts is beoordelen van de leerlingen en studenten op basis van het eerste en tweede kwartaal is onredelijk en zullen heel veel studenten hiervan de dupe worden,” aldus de petitionarissen.

<< Terug naar berichten