• Home
  • Nieuws
  • Strategisch Beleidsplan 2022-2026 overhandigd aan parlementsvoorzitter

Strategisch Beleidsplan 2022-2026 overhandigd aan parlementsvoorzitter

Strategisch Beleidsplan 2022-2026 overhandigd aan parlementsvoorzitter

De Nationale Assemblée (DNA) beschikt sinds heden over een beleidsplan. Capaciteitsversterking voor het politiek college, verbeteren van het toezicht op de staat, verbetering van de wetsproducten en de informatievoorziening naar de samenleving toe zijn enkele doelen die in het Strategisch Beleidsplan 2022-2026 zijn opgenomen. Het document welke in opdracht van de parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc LL.B is geschreven is op maandag 31 januari 2022 officieel aan hem overhandigd. Het Strategisch Beleidsplan 2022-2026 is geschreven door deskundigen verbonden aan de griffie van DNA, onder leiding van de substituut-griffier, mr. Agatha Ramdass.

Na de overhandiging heeft voorzitter Bee aangegeven dat na elf jaren verbonden te zijn aan het parlement, het voor hem geen onbekend terrein is. "Ik miste een document waarop er verder voortgeborduurd kon worden na de leiding te hebben overgenomen in 2020. Tijdens het vorig parlement zijn er goede dingen gedaan, maar ook zaken die anders aangepakt kunnen worden’, stelt parlementsvoorzitter Bee. Een van de zaken waarin de voorzitter verandering in heeft gebracht is het inzetten van het aanwezige kader verbonden aan de griffie.

Daarnaast is het voor de voorzitter ook van belang dat er een code of ethics wordt vastgesteld, waarbij er regels ter grondslag liggen waaraan een ieder die deel uit maakt van de organisatie zich dient te houden. "Ik heb het document grondig doorgenomen. Het is een goed plan. Het zal gevolgd en nageleefd worden."

Aan het einde van dit zittingstermijn zal er een diepgaande evaluatie komen om na te gaan als de vastgestelde doelen zijn gerealiseerd. "Als er een andere opvolger komt moet die een vertrekpunt hebben", geeft de voorzitter verder aan.

Klik hier voor het plan

<< Terug naar berichten