• Home
  • Nieuws
  • Status Begrotingsbehandeling: begrotingscommissie aan het woord

Status Begrotingsbehandeling: begrotingscommissie aan het woord

Status Begrotingsbehandeling: begrotingscommissie aan het woord

De Nationale Assemblée (DNA), heeft op donderdag 5 mei 2022 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2022, (Wet Staatsbegroting 2022). Het is de eerste keer dat de begroting wordt behandeld volgens de richtlijnen van de Comptabiliteitswet.

DNA- voorzitter, Marinus Bee MSc LL.B heeft de openbare vergadering rond 10.30 uur ‘s morgens geopend. De assembleeleden drs. Asiskumar Gajadien (commissie voorzitter), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, Jennifer Vreedzaam, Ivanildo Plein, drs. Soewarto Moestadja, Radjendrekoemar Debie, Annie Sadie, Genevievre Jordan BEd, mr. Patrick Kensenhuis en Mohamedsafiek Gowrie hebben op de eerste dag het woord gevoerd.

Vooraf aan de begrotingsbehandeling hebben de verschillende vaste commissies met de verschillende ministeries vergaderd.

De begrotingscommissie bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (voorzitter), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel, Jennifer Vreedzaam en mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics.

De vergadering is omstreeks 20.20uur verdaagd naar vrijdag 6 mei 2022 om 10.00uur 's morgens.

Klik hier voor de spreektijden.

<< Terug naar berichten