• Home
  • Nieuws
  • SSCV Arsenal vraagt DNA-voorzitter aandacht voor aanvraag perceelland

SSCV Arsenal vraagt DNA-voorzitter aandacht voor aanvraag perceelland

SSCV Arsenal vraagt DNA-voorzitter aandacht voor aanvraag perceelland

De Sport Sociaal Culturele Vereniging Arsenal Wageningen (SSCV) heeft op dinsdag 6 oktober 2020 de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B, aandacht gevraagd voor de aanvraag van een perceelland. Dit stuk land zal gebruikt worden voor het opzetten van een multifunctioneel sportcentrum.

De SSCV is sinds haar oprichting op 22 april 1955, aangesloten bij de Wageningen Sportbond. Vanaf haar oprichting zijn velen in de gelegenheid gesteld aan sport te doen. Ook heeft de vereniging vele hoogtepunten gekend.

Al vanaf de herstart in 2015 heeft de vereniging, na de hoogtepunten een beleidsplan 2016- 2021 opgesteld. In het beleidsplan is onder meer opgenomen, dat de vereniging over een eigen accommodatie moet beschikken, die voldoet aan de minimale nationale eisen om het niveau te consolideren en verder op te bouwen. Verder zal de op te zetten accommodatie ten dienste gesteld worden van de totale gemeenschap van Wageningen en omgeving.

Na een aantal vergaderingen met leden en sympathisanten is eerder besloten een aanvraag te doen voor een perceelland. Echter is deze aanvraag niet verder behandeld. De vereniging doet de aanvraag opnieuw middels een petitie.

Het verzoek is volgens de vereniging gedaan op grond van het niet achterhouden van de sportontwikkeling van Wageningen in het algemeen, maar ook in het bijzonder om de getalenteerde jeugd. Daarom wordt namens de gemeenschap van Wageningen aan de DNA- voorzitter gevraagd om:

  1. Alsnog de bereidverklaring aan de vereniging te verstrekken;
  2. Een diepgaand onderzoek in te stellen waarom de bereidverklaring tot op dit moment, ondanks positief advies is uitgebracht, niet aan de vereniging is verstrekt.

Voorzitter Bee heeft na ontvangst van de petitie aangegeven het verzoek in behandeling te nemen. “De petitie spreekt voor zichzelf. We zullen die zeker bespreken met de minister van Ruimtelijke Ordening en Bosbeheer en vragen om naar dit verzoek te kijken,” zegt de DNA-voorzitter.

<< Terug naar berichten