• Home
  • Nieuws
  • Samenwerking actoren belangrijk voor bescherming van kinderen

Samenwerking actoren belangrijk voor bescherming van kinderen

Samenwerking actoren belangrijk voor bescherming van kinderen

“Er is geen cohesie en we verspillen teveel mankracht, energie en kapitaal. Een samenwerking tussen alle actoren voor de bescherming van kinderen is belangrijk,” zegt de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. De parlementsvoorzitter heeft op vrijdag 12 maart 2021 in Courtyard Marriott opgeroepen om te kijken naar dit vraagstuk, waardoor er meer rendement gehaald kan worden uit samenwerkingen.

In Marriott heeft de voorzitter de ‘Evaluatiemeeting Integraal Kinderbeschermingsnetwerk’ IKBeN bijgewoond. Er is onder andere gesproken over de bescherming van kinderen en de verschillende vormen van geweld die kinderen meemaken. Voorzitter Bee heeft de aanwezigen ook kort teruggevoerd naar zijn jeugd, waar hij ook de corrigerende tik heeft gekregen. Hoewel het in zijn geval een positief effect heeft gehad, gelet op de positie die hij nu bekleedt in de maatschappij, zegt hij dat er nu een punt is bereikt waar zaken anders aangepakt moeten worden.

Het Kinderrechtenfonds van de Verenigde Naties (Unicef) hebben op 20 november 1989 een verdrag aangenomen, waarin de basisrechten van alle kinderen ter wereld zijn vastgelegd. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Er staat ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting, zegt de assembleevoorzitter. 

Het verdrag inzake de rechten van het kind is volgens voorzitter Bee geenszins een privilege dat wordt toegekend aan kinderen. “Kinderen en jongeren zijn volwaardige individuen en hebben dezelfde fundamentele rechten als volwassenen. Maar omdat ze bepaalde specifieke noden hebben, hebben ze ook specifieke rechten,” benadrukt de voorzitter.

Wat kinderen onderscheidt van volwassenen is dat ze aan het begin van hun leven staan. Het is een periode waarin ze aanvankelijk volledig en vervolgens gedeeltelijk afhankelijk zijn van volwassenen voor zorg en begeleiding, die ze nodig hebben om later zelfstandig te worden.

Deze zorg wordt bij voorkeur verleend door volwassenen in het gezin van het kind. Wanneer de primaire verzorgers daartoe niet in staat zijn, vervalt de zorgplicht aan de staat.

Het verdrag inzake de rechten van het kind moet voldoende handvaten aanreiken om ieder kind in voldoende mate te beschermen tegen de dreigende gevaren van de samenleving, waaraan kinderen blootgesteld worden.

Het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk is primair dan ook ingesteld ter waarborging van dit doel en om de integratie tussen alle actoren die zich richten op de waarborging van de bescherming van de rechten van het kind, te bevorderen. De lancering van dit netwerk is daarom een belangrijke stap in de realisatie van de erkenning en eerbiediging van de rechten van het kind. 

Als wij onze kinderen niet kunnen beschermen zullen wij een verloren game spelen, aldus voorzitter Bee. 

<< Terug naar berichten