Rekenkamer Nederland op werkbezoek bij DNA

Rekenkamer Nederland op werkbezoek bij DNA

Een vertegenwoordiging van de Algemene Rekenkamer van Nederland (ARN) bestaande uit de leden Andrea Conell en Abdel Elabassi, heeft op woensdag 9 maart 2022 een ontmoeting gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee MSc. LL.B. Naast de voorzitter hebben drs. Asiskumar Gajadien, voorzitter van de vaste parlementaire commissie voor het ministerie van Financiën en Planning en Staatsuitgaven, substituut-griffier mr. Dino Oedit, voorzitter van de rekenkamer van Suriname, Shaan Bhoendie en secretaris Natahsa Vredenberg ook aangezeten bij het kennismakingsgesprek op de kamer van de voorzitter.

Voorzitter Bee heeft tijdens het gesprek aangegeven te geloven in sterke instituten, voor de opbouw van een land. Hij spreekt de hoop uit dat zowel de Rekenkamer van Suriname als de ARN wederzijdse voordelen zullen hebben aan de samenwerking. “De Rekenkamer is voor ons een belangrijk instituut vooral als het gaat om onafhankelijk functioneren, ”zegt de parlementsvoorzitter.


Commissie voorzitter Gajadien hoopt dat de ARN een goed beeld heeft gehad van de instituten in Suriname. Het is inderdaad de bedoeling dat de instituten hun rol moeten vervullen in de samenleving.

De ARN heeft na de ontmoeting met voorzitter Bee een werksessie gehad met de vaste parlementaire commissie van het ministerie van Financiën en Planning, de vaste commissie Staatsuitgaven en de Rekenkamer van Suriname in de vergaderzaal van het parlement.


De vaste commissie voor het ministerie van Financiën en Planning bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabindre Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.


De vaste commissie Staatsuitgaven bestaat uit de leden: drs. Asiskumar, dr. Gregory Rusland, drs. Rabindre Parmessar, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.

<< Terug naar berichten