• Home
  • Nieuws
  • Regering krijgt toestemming om MOP uit te voeren

Regering krijgt toestemming om MOP uit te voeren

Regering krijgt toestemming om MOP uit te voeren

Ter bevordering van de sociaal – economische ontwikkeling naar een sociaal – rechtvaardige samenleving, met inachtneming van de nationale en sociaal- economische doelstellingen van de staat, dient bij wet een ontwikkelingsplan te worden vastgesteld. In dit kader heeft De Nationale Assemblée het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 behandeld en aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen.


“Dit is voor ons een belangrijk moment, er is breed draagvlak om dit beleid voort te zetten”, zegt parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B. Het parlement heeft op maandag 13 december 2021 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet. Het MOP is een plan dat over een periode van 5 jaar wordt vastgesteld. Conform artikel 40 van de Grondwet dient het ingediend te worden aan DNA ter goedkeuring. Het doel, de uitgangspunten, de voorgenomen prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid zijn zaken die zijn opgenomen in het plan. Het ontwerp is ingediend op 21 oktober 2021.


Voor de stemming is er een motie ingediend door het lid, ir. Ashwin Adhin en anderen. De motie is verworpen met 32 stemmen tegen en 13 voor.
De commissie bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Vz), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel MPA, mr. Ebu Jones LL.B en mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics. De vaste toehoorders zijn: Chuanriu Wang LL.B, ir. Stephen Tsang, Evert Karto, Melvin Bouva MPA LL.B, Ronny Aloema, mr. Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam.


Klikt u hier voor de motie.

<< Terug naar berichten