Reces DNA aangevangen

Reces DNA aangevangen

Op vrijdag 27 augustus 2021 is na de aanname van de intrekking van de wijziging van de Amnestiewet van 2012, het parlement op reces. Hierbij is het parlementair jaar afgesloten.

Tijdens het reces zijn er geen openbare vergaderingen in DNA gepland. In deze periode is het parlement ook niet gesloten, het kan altijd bijeengeroepen worden om te vergaderen. Deze periode is slechts bedoeld om zaken in orde te maken voor de jaarrede van de president welke dit jaar op vrijdag 1 oktober plaatsvind. Dan zal de president, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, in een Buitengewone Openbare Vergadering zijn jaarrede uitspreken. De voorbereidendingen hiertoe zullen vanaf midden september plaatsvinden.

<< Terug naar berichten