• Home
  • Nieuws
  • Presentatie Tribale wetgeving in DNA moet inzicht geven in zienswijze actoren

Presentatie Tribale wetgeving in DNA moet inzicht geven in zienswijze actoren

Presentatie Tribale wetgeving in DNA moet inzicht geven in zienswijze actoren

Presentaties over de wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken in De Nationale Assemblee (DNA), op woensdag 25 augustus 2021, moeten meer inzicht verschaffen aan de Commissie van Rapporteurs.

Tijdens deze vergadering heeft de Commissie van Rapporteurs, zoals eerder was besloten, actoren gehoord die betrekking hebben op de wet. Door middel van verschillende presentaties is er meer inzicht verschaft in de uitvoering en uitwerking van de wet. Verschillende actoren zoals het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, Regionale Ontwikkeling & Sport, Natuurlijke Hulpbronnen, de afdeling wetgeving van het ministerie van Justitie en Politie, Vereniging Saramaccaanse Gezagsdragers, Federatie 12 LO, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Kamer van Koophandel en Fabrieken, RK Bisdom en Stichting A Marron Kompas, hebben geparticipeerd. Ook hebben de volgende hoofd actoren presentaties gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de wet:

- De presidentiele commissie Grondenrechten

- Amazone Conservation Team (ACT) en

- De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS)

“In de afgelopen jaren is er veel werk verzet en zijn er voorstellen gedaan. Het is van belang om als commissie in het voor onderzoek zaken door te nemen en uiteindelijk het parlement te adviseren, hoe de behandeling van de wet in te zetten”, heeft de commissie voorzitter bij de aanvang aangegeven. Na de presentaties is besloten dat er op een later te bepalen datum, wederom een vergadering gehouden zal worden.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Voorzitter), Jennifer Vreedzaam, Josafat Kanape, mr. Patrick Kensenhuis, drs. Patricia Etnel MPA, drs. Ronny Asabina en Ronny Aloema.

De presentaties zijn afgesloten met een discussie- en vragenronde.

<< Terug naar berichten