Premier Rutte spreekt parlement toe

Premier Rutte spreekt parlement toe

“Hoewel we thans als partners tegenover elkaar staan, ligt de oorsprong van onze collaboratie in ons slavernijverleden, dat ondanks de verstreken tijd, nog een niet te miskennen nasleep in de hedendaagse algemeen aanvaardbare maatschappelijke relaties veroorzaakt”. Dit zegt de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee Msc. LL.B tijdens de buitengewone openbare vergadering in het kader van het bezoek van de minister president van het Koninkrijk der Nederlanden.

De parlementsvoorzitter zegt zonder wie dan ook naar de mond te willen praten of misschien juist tegen de schenen te trappen, het natuurlijk een heikel punt lijft, dat het Koninkrijk der Nederlanden nog steeds in gebreke blijft, om officieel zijn excuses te maken, voor het aangedane leed van de tóch wel als zwarte bladzijde opgetekende geschiedenis, ten tijde van het als verdorven verklaarde koloniaal verleden.

Suriname hanteert hier te lande een concept [ongeacht onze afkomst en diversiteit], welke het mogelijk maakt om als vredelievende natie besluitvorming tot stand te brengen, in een tijd, die behalve nauwelijks te overziene uitdagingen ook nog gekenmerkt wordt door de druk om onze schuldenlast te verkleinen.

“Suriname omarmt je als bezoeker. Het is goed weer terug te zijn en het is ook goed dat dit bezoek in het teken staat van onze gezamenlijke toekomst”, zegt de minister president. Niet voor niets rijst in de delegatie een grote groep bedrijven mee, die graag zaken wilt doen met Suriname. Premier Rutte zegt dat Nederland en Suriname nu weer samen zullen optrekken en vooruit zullen kijken naar de kansen die er liggen. “Toch kan en wil ik vandaag niet door het verleden heen. De geschiedenis draagt pijn en kunnen het niet veranderen”.

“Suriname hecht veel belang, aan een goede samenwerking met Nederland, een volwassen samenwerking, die is gestoeld op een solide basis van wederzijds vertrouwen, en respect, waaraan wij samen, verder inhoud zullen moeten geven”, zegt president Chan Santokhie in de vergadering.

Met het aantreden, van de regering Santokhi- Brunswijk, is de politieke wil, om de diplomatieke, economische, sociale en culturele banden tussen onze landen tot grotere hoogte te tillen een realiteit geworden. Voorts, is waar te nemen de intensivering van de samenwerking tussen de publieke en de private sector van onze landen.

 

 Speech Voorzitter Bee

<< Terug naar berichten