• Home
  • Nieuws
  • Petitie van de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG)

Petitie van de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG)

Petitie van de Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG)

De Vereniging van Saamaka Gemeenschappen (VSG) heeft op woensdag 3 juli 2024 een dringende petitie ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee MSc LL.B. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de voortdurende schending van Saamaka-rechten en de versnelde vernietiging van het Amazone regenwoud in Suriname. De petitie verzoekt de Surinaamse regering om onmiddellijke stopzetting van alle houtkapactiviteiten langs de 'Palmeras-weg', waarborging van geïnformeerde toestemming, uitvoering van een onafhankelijke milieu-effectstudie en juridische erkenning van collectieve landeigendomsrechten.

Deze stappen zijn cruciaal om de cultuur en het levensonderhoud van de Saamaka te beschermen in dit belangrijke bosgebied. Voorzitter Bee heeft de petitie in ontvangst genomen en aangegeven later die middag een vergadering te hebben met president Chandrikapersad Santhokhi om dit belangrijke onderwerp te bespreken.

Bee merkte op dat de wet die de collectieve landeigendomsrechten van de Saamaka moet regelen al een jaar geleden door het parlement is behandeld, maar dat de regering nog steeds geen nota van wijziging heeft ingediend of de wet heeft teruggestuurd naar het parlement.

Deze vertraging baart zorgen, gezien de urgente situatie waarin de Saamaka-gemeenschappen verkeren. De parlementsvoorzitter benadrukt dat hij zich blijft inzetten om dit dossier voort te stuwen en druk uit te oefenen op de regering om actie te ondernemen. De vergadering met de president biedt een belangrijke gelegenheid om concrete stappen te bespreken voor het beschermen van de rechten en het leefgebied van de Saamaka.
De VSG kijkt hoopvol uit naar verdere ontwikkelingen en blijft vastberaden om samen te werken met alle betrokken partijen voor een duurzame oplossing.

<< Terug naar berichten