Persbericht ivm Marrondag 2022

Het is 10 oktober. Een markante dag in de geschiedenis van de nazaten van de tot-slaaf-gemaakten, omdat op deze dag vanaf 1760 eindelijk vredesverdragen werden ondertekend door het Nederlands koloniaal bestuur, die ertoe moesten bijdragen, dat de menselijke waardigheid van alle slaven werd erkend.

De Voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus Bee, spreekt de hoop uit, dat alle nazaten van de tot-slaaf-gemaakten begrijpen welke impact de opeenvolgende ondertekeningen hadden op de voor die tijd gevestigde orde.

“Staan we er eigenlijk wel bij stil, dat wij tot en met 10 oktober 1760 slechts tot handelswaar werden gerekend en niet als volwaardige mensen werden beschouwd? Dit etiket was alle nazaten van de tot-slaaf-gemaakten opgeplakt. Deze dag moet ons eraan herinneren, dat er is gestreden voor allen, die onder het juk van slavernij moesten leven, niet alleen voor de zogeheten loweman paansun, maar ook de fotonenge. Wij zijn een heel eind gekomen, maar hebben nog een lange weg te gaan, omdat er nog te vaak onderscheid gemaakt wordt tussen 'stadscreolen' en de zogeheten marrongemeenschappen. Zolang wij hier te lande in hokjes blijven denken, zijn wij allen collectief verantwoordelijk voor misstanden als gevolg van discriminatie. Het Suriname, waarin we thans leven, is in de ogen van een toevallige passant misschien een paradijs op aarde, maar in essentie is de discrepantie bijna tastbaar. Niet alleen de nazaten van de tot-slaaf-gemaakten worden geacht met elkaar verbonden te zijn, maar iedereen, die zich voor rechtgeaarde Surinamer uitgeeft. Namens het parlement feliciteer ik daarom de totale Surinaamse bevolking met deze Marrondag en spreek de hoop uit, dat alle heikel punten, waar we tegen aanlopen in de nabije toekomst tot het verleden zullen behoren."

<< Terug naar berichten