• Home
  • Nieuws
  • Parlementaire delegatie naar 8ste IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Parlementaire delegatie naar 8ste IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Parlementaire delegatie naar 8ste IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Een parlementaire delegatie onderleiding van Chuanrui Wang LL.B, heeft de 8ste vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU); Young MPS Climate Action bijgewoond in Egypte. De delegatie heeft naast het lid Wang verder bestaan uit de leden Melvin Bouva MPA LL.B en Miquella Soemar-Huur BSc.

Tijdens de conferentie hebben parlementariërs over de hele wereld gediscussieerd over de volgende punten:

  1. De impact van klimaatverandering op de wereld en het belang van mensenrechten.
  2. Parlementaire actie ter bestrijding van klimaatverandering; casestudies van wetgevings- en toezichtpraktijken.
  3. Parlementaire innovatie door middel van "groene budgettering" en het creëren van meer ecologisch duurzame "groene" parlementen.
  4. Het maatschappelijk middenveld en de betrokkenheid van burgers bij het parlement en
  5. Ondersteuning van ontwikkelingslanden bij klimaatverandering.

Suriname en IPU

Tijdens de verschillende sessies hebben de parlementariërs een bijdrage geleverd in de vorm van een toespraak. Zo heeft het lid Bouva, die tevens honorary president is van het forum aangegeven, dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is. Er moet gewerkt worden aan adaptatie en mitigatie op dit gebied. “Ik ben trots om aan te geven dat Suriname het groenste land ter wereld is met 96% aan bos, hoewel Suriname ook te kampen heeft met klimaat verandering. Klimaatverandering is een actief onderwerp in onze communities. Ook de samenleving in de ontwikkelingslanden moet geïnformeerd worden over klimaatverandering”, aldus Bouva. Delegatieleider Wang heeft tijdens zijn toespraak de diversiteit, het bos en de bevolkingsdichtheid van Suriname benadrukt.

Achtergrond

De Board of Young Parliamenterians zal in deze periode ingevolge zijn doelstelling verder een ​​speerpunt vormen om de participatie van jongeren in parlementen te bevorderen en moet ervoor zorgdragen dat jonge parlementsleden een volwaardige rol vervullen in het parlementaire werk. Tevens zal het Forum zich blijven inzetten dat de stem van de jeugd ook wordt gehoord in de wereldwijde politieke besluitvorming, zowel door een grotere deelname van jonge parlementsleden aan IPU-vergaderingen en andere internationale organisaties.

De vergadering is op dinsdag 14 juni 2022 van start gegaan en is op donderdag 16 juni 2022 afgesloten met een panel discussie.

<< Terug naar berichten