• Home
  • Nieuws
  • Parlementaire COVID-19-crisiscommissie oriënteert zich in het veld tijdens lockdownuren

Parlementaire COVID-19-crisiscommissie oriënteert zich in het veld tijdens lockdownuren

Parlementaire COVID-19-crisiscommissie oriënteert zich in het veld tijdens lockdownuren

De parlementaire COVID-19-crisiscommissie is op zaterdag 20 februari 2021, tijdens lockdownuren, samen met de politie op pad gegaan om zelf getuige te zijn van de werkwijze van de wetsdienaren. De veldoriëntatie is op uitnodiging geweest van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Onlangs is het digitale controlesysteem van de politie in werking getreden, waardoor de politie gemakkelijk kan nagaan als de personen die zich over straat bevinden wel toestemming daartoe hebben. De volksvertegenwoordigers wilden ook nagaan of dit systeem voldoet.

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is recent in De Nationale Assemblée (DNA) aangescherpt en de commissie wilde de toepassing hiervan in de praktijk controleren. Bij de aanscherping van de wet gaat het over de opname van een dwangmogelijkheid voor de handhaving van de bestuurlijke boete, waaraan de verplichting is gekoppeld tot verstrekking van persoonsgegevens en gegevens van het voertuig waarmee de overtreding is begaan. Door de aanpassing van de wet is de politie beter in staat om tegen overtreders van de avondklok op te treden.

Assembleevoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B heeft zich ook georiënteerd in het veld. “Primair en belangrijk voor ons is het bestrijden en onder controle krijgen van het COVID-19-virus. We zien dat het aardig lukt. We hebben twee weekend lockdowns gehad en daarna was er een daling,” zegt de parlementsvoorzitter. Hij is blij dat de politie ondanks gebrekkige middelen op logistiek niveau in staat is de handhaving onder te controle te hebben. Een tip is om de voorlichting op te voeren.

Opvallend was dat er na 19:00 uur nog veel mensen over straat waren. Voorzitter Bee zegt dat de strijd tegen het virus nog niet gewonnen is en dat iedereen nodig is om de strijd beheersbaar te maken. “We hebben gezien dat de regering de zaak aan het versoepelen is. Er is ook nog een economie, bepaalde zaken ga je moeten loslaten, met duidelijke protocollen en proberen de protocollen te laten naleven.”

Voor drs. Patricia Etnel MPA ziet het er geordend uit. De parlementariër geeft aan dat het ook belangrijk is te weten, waarom de mensen nog over straat zijn. Ze heeft zich laten informeren dat er nog mankementen zijn met het nieuwe digitale systeem, dat gauw verholpen moet worden. Het is al bijna een jaar dat Suriname in lockdown is en mensen willen niet meer binnenblijven. Daarom is het voor lid Etnel belangrijk om te blijven praten met de samenleving.

“Het wordt serieus aangepakt. Alleen hier en daar wat dingen, die wat efficiënter aangepakt kunnen worden. Zo kan de controle sneller. Logistiek kan veel beter. De maatregelen hebben in ieder geval effect gehad. Het is hopen dat de maatregelen ook de criminaliteit de kop kan indrukken,” zegt ir. Stephen Tsang. De commissieleden Evert Karto, Edgar Sampie en drs. Rabin Parmessar hebben zich ook georiënteerd.

<< Terug naar berichten