Parlement staat stil bij 75-jarig jubileum VN

Parlement staat stil bij 75-jarig jubileum VN

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in een Buitengewone Openbare Vergadering stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B. zegt dat de VN dit heuglijk feit viert te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis met economische- en sociale gevolgen. “Onze hedendaagse wereld lijkt in niets op die van 75 jaar geleden toen de Verenigde Naties werden opgericht; een wereld, die nu wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatverandering en pandemieën,” zegt de voorzitter.

Wereldwijd fungeert de VN als een forum waar de lidstaten kwesties kunnen aankaarten en bespreken.  Het handhaven van internationale vrede en veiligheid, het beschermen van mensenrechten, het leveren van humanitaire hulp, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het handhaven van het internationaal recht zijn allemaal nauw verankerd in het thema: "De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben."

De uitdagingen van vandaag vereisen internationale samenwerking over de grenzen heen.  Gezien de huidige uitdagingen waarmee de wereldpolitiek wordt geconfronteerd en haar specifieke structurele voorwaarden, lijkt multilateralisme een cruciale vorm van internationale diplomatie te zijn, zegt de parlementsvoorzitter.

Rol parlementen

Aangezien het coronavirus delen van de wereld kwetsbaarder maakt, roept het ook de behoefte op aan een hervormd multilateraal systeem dat de uitdagingen van de toekomst kan aanpakken.  In deze periode van zijn parlementen onderworpen aan maatregelen zoals het aanhouden van de sociale afstand. Bovendien is hun rol belangrijker dan ooit om noodwetten aan te nemen, middelen opzij te zetten en overheidsmaatregelen te controleren.

Verder zegt de voorzitter dat in een tijd waarin de wereldwijde gemeenschap kritieke uitdagingen probeert aan te pakken, participatie van jongeren in democratische processen niet alleen een recht, maar ook een noodzaak is. 

Politiek

Voorzitter Bee zegt verder dat er ook speciale maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat jonge mannen en vrouwen politiek beter vertegenwoordigd zijn.  Er zijn meer jonge vrouwen en mannen nodig, niet alleen bij de besluitvorming in onze parlementen en regeringen, maar ook bij vredesinspanningen, in de media en in openbare debatten.  “Geen enkel land kan in zijn eentje een veiligere en betere wereld creëren. Met deze ideologie promoot Suriname beleid om het leven, de vrijheid, de welvaart en de eigendommen van zijn burgers te beschermen,” zegt de assembleevoorzitter.

De fractieleiders van de verschillende politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn hebben de felicitaties overgebracht in verband met het 75-jarig jubileum van de VN.

Ook president Chan Santokhi heeft in zijn toespraak stilgestaan bij dit 75-jarig jubileum.

 

Klik hier voor de speech van de DNA voorzitter.

<< Terug naar berichten