Parlement met reces

Parlement met reces

Op dinsdag 1 september 2020 heeft in De Nationale Assemblée (DNA) de laatste vergadering vóór het reces plaatsgevonden. Van 2 tot en met 17 september is het parlement met reces. Tijdens het reces zijn er doorgaans geen openbare vergaderingen. De volksvertegenwoordigers blijven de actualiteiten echter wel op de voet volgen en het is altijd mogelijk om in het reces te debatteren over een dringend onderwerp.

Het parlement is tijdens het reces echter niet gesloten, maar de werkzaamheden zijn op een laag pitje. De griffie zal tijdens het reces tot 13.00 uur voor burgers beschikbaar zijn. In deze periode worden er voorbereidingen getroffen voor de jaarrede, die op dinsdag 29 september 2020 wordt gehouden.

In de laatste vergadering heeft de tussentijdse evaluatie inzake de uitvoering van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand plaatsgevonden. Parlementariërs hebben vragen gesteld aan de verschillende ministers die betrekking hebben op de uitvoering van de wet. Verder is de president ingegaan op de zware belasting die Covid-19 legt op de zorgsector. Het is volgens hem allemaal wel menens dat de maatregelen met betrekking tot de controle en orde handhaving, die door de regering zijn getroffen, ook nageleefd worden.

Na het reces, zal op vrijdag 18 september de regering verder ingaan op alle actuele, financiële en sociaal economische vraagstukken. Tijdens de laatste vergadering zijn verschillende ministers ingegaan op vragen van parlementariërs die betrekking hebben op de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand.

President Chan Santokhi zal in een Buitengewone Openbare Vergadering de plannen van de regering over het nieuwe dienstjaar uiteenzetten. De bedoeling is dat er in de tweede week van oktober een aanvang wordt gemaakt met de behandeling van de ingediende begroting (Begrotingsbehandeling).

 Contact

Voor dringende zaken kan er altijd contact gemaakt worden met de griffier van De Nationale Assemblée mw. Ruth de Windt op het telefoonnummer 475180. Verder kan men in contact treden met de afdeling Communicatie en Informatie op het telefoonnummer 471175 of e-mailen naar informatie@dna.sr . Personen die brieven hebben voor parlementariërs, kunnen deze deponeren in een box die bij de Veiligheid van DNA is geplaatst.

<< Terug naar berichten