• Home
  • Nieuws
  • Parlement keurt wijziging id-kaartenwet 2018 goed

Parlement keurt wijziging id-kaartenwet 2018 goed

Parlement keurt wijziging id-kaartenwet 2018 goed

In de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA), is de ID-kaarten wet na behandeling, goedgekeurd en aangenomen met algemene 45 stemmen. De volksvertegenwoordigers hebben op dinsdag 2 augustus 2022 de wet in een openbare vergadering behandeld.

Wetswijziging

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is na de inwerkingtreding van de ID-kaartenwet 2018 en Besluit ID-kaarten 2018 gestart met het vervaardigen en uitgeven van de biometrische id-kaarten. Vanwege een wereldwijde tekort aan de electronische gegevensdrager (chip) bestemd voor deze id- kaarten, kunnen de blanco kaarten niet tijdig worden geleverd aan de staat en wordt de productie hierdoor enigszins gestagneerd.

Alsgevolg hiervan kunnen de aanvragers niet tijdig over een bometrische id-kaart beschikken en worden zij belemmerd bij het doen van onder andere burger- en bankzaken.

Voorts doen zich overmachtssituaties voor, waardoor het Centraal Bureau voor Burgerzaken niet in staat is om binnen de in de wet aangegeven termijn een biometrische id-kaart uit te geven. Beide gevallen nopen om de wet te wijzigen, waardoor zowel de burgers als het CBB kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

Het doel van deze wet is daarom om de id-kaartenwet 2018 (S.B.2019) te wijzigen. Het gaat om een initiatiefwet die op 31 mei 2022 is ingediend door de initiatiefnemers; Evert Karto en Edgar Sampie. De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Harriet Ramdien (voorzitter), drs. Soewarto Moestadja, Ramon Koedemoesoe, Annie Sadi, Soerjani Mingoen, Remi Kanape en Cedric van Samson.

Na aanname van de wet, heeft de parlementsvoorzitter, Marinus Bee Msc. LLB de samenleving gefeliciteerd en een ieder die heeft meegewerkt aan de wet.

<< Terug naar berichten