• Home
  • Nieuws
  • Parlement keurt wet op jaarrekening goed: artikel 24 gewijzigd

Parlement keurt wet op jaarrekening goed: artikel 24 gewijzigd

Parlement keurt wet op jaarrekening goed: artikel 24 gewijzigd

Om artikel 24 van de wet op de jaarrekening te wijzigen heeft De Nationale Assemblée (DNA) op donderdag 27 oktober 2022, in een openbare vergadering de wijziging van de ontwerpwet goedgekeurd met 26 stemmen vóór en 12 tegen.

Artikel 24
Krachtens artikel 24 van de wet op de Jaarrekening dienen grote rechtspersonen en organisaties van openbaar belang over het boekjaar 2020, de eerste jaarrekening uit te brengen overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De middelgrote en kleine rechtspersonen met ingang van 2021 overeenkomstig IFRS for SME.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Vereniging Surinaams Bedrijsleven, blijkt dat de toepassing van IFRS met ingang van het boekjaar 2020 in de huidige macro- economische context bijzonder uitdagend is, omdat het overgrote deel van de rechtspersonen en organisaties in onvoldoende mate beschikken over kennis betreffende IFRS en gebrek aan capaciteit en financien. Om deze redenen heeft het college het noodzakelijk geacht de overgangsregeling van de ontwerpwet voor de toepassing van de verslaggevingsstandaarden, te wijzigen.

De ontwerpwet is op 30 december 2021 ingediend door de regering.
De parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B heeft na aanname van de wet een ieder bedankt die heeft meegewerkt aan de wijziging van de wet. De commissie die deze ontwerpwet heeft voorbereid bestaat uit de leden: Sham Binda (voorzitter), Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, Obed Kanape, ir.  Stephen Tsang, Soerjani Mingoen en drs. Ronny Asabina.

<< Terug naar berichten