Parlement keurt Staatbegroting 2022 goed

Parlement keurt Staatbegroting 2022 goed

In de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA), is op donderdag 19 mei 2022 de Wet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2022 (Wet Staatsbegroting 2022), goedgekeurd met 30 stemmen voor en 15 tegen. Hiermee is agenda punt 4 afgesloten.

In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het komende jaar. Het Hoogste College van Staat is op donderdag 5 mei 2022 van start gegaan met de behandeling van de begrotingen van alle 17 ministeries. Voor de stemming zijn er 3 moties ingediend, waarvan twee zijn verworpen en een is aangenomen.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B. heeft aangegeven dat hoewel het gaat om een zware bevalling,  de behandeling best vlot is verlopen. De parlementsvoorzitter heeft een ieder bedankt die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding en behandeling van de Staatsbegroting. Zowel de parlementsvoorzitter als de voorzitter van de begrotingscommissie drs. Asiskumar Gajadien hebben de gehele Surinaamse gemeenschap gefeliciteerd met de goedkeuring.

De commissievoorzitter geeft verder aan erin te geloven dat met de goedkeuring van de Staatsbegroting Suriname naar hogere hoogtes gebracht zal worden.

Naast voorzitter Gajadien heeft de commissie van rapporteurs verder bestaan uit de leden; drs. Rabindre Parmessar, dr. Gregory Rusland, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.

Goedgekeurde motie (Sharman e.a.)

Verworpen motie (Kensenhuis e.a.)

Verworpen motie (Tsang e.a.)

<< Terug naar berichten