Parlement keurt belastingwetten goed

Parlement keurt belastingwetten goed

In De Nationale Assemblée (DNA) zijn op vrijdag 20 december 2019 vier belastingwetten behandeld en ook aangenomen met algemene 30 stemmen. Het gaat om de ontwerpwet Toekenning van Fiscaal Identificatienummers, wet nadere wijzigingen van de Inkomstenbelasting 1922, wet Loonbelasting en de wet Omzetbelasting 1997.

Met de wetswijziging is niet alleen de introductie van elektronische belastingaangifte mogelijk geworden, maar is het belastingssysteem klantvriendelijker gemaakt. Deze wetten moeten tevens de efficiëntie en effectiviteit van de belastinginning opvoeren. Verder moet de goedkeuring eveneens leiden tot kosten- en tijdbesparing voor de regering en de belastingplichtigen alsook de verruiming van de inkomsten ten behoeve van de belastinginning. In dit traject is het ook belangrijk dat er hervorming plaatsvindt binnen de Belastingdienst.

DNA-voorzitter drs. Jennifer Simons heeft na de stemming aangegeven, dat met de aanname van deze wetsproducten een belangrijke stap is gezet om de belastingwetgeving van het land te verbeteren en deze naar internationale standaarden te verheffen.

De Commissie van Rapporteurs voor al deze vier ontwerpwetten heeft bestaan uit de leden drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, dr. Gregory Rusland, drs. Rossellie Cotino MSc, Paul Somohardjo en Wendell Asadang BSc.

<< Terug naar berichten