• Home
  • Nieuws
  • Parlement in spoedzitting bijeen over perikelen Centrale Bank van Suriname

Parlement in spoedzitting bijeen over perikelen Centrale Bank van Suriname

Parlement in spoedzitting bijeen over perikelen Centrale Bank van Suriname

De Nationale Assemblée (DNA) is op dinsdag 4 februari 2020 in spoedvergadering bijeengekomen om de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), in verband met de verdwijning van US$ 100 miljoen van de kasreserve, te bespreken. Verschillende leden in het parlement hebben vragen afgevuurd op de regering en wilden vernemen wat er precies aan de hand is. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tijdens de vergadering de samenleving gerustgesteld dat het geld niet is gestolen, misbruikt of verdampt. Bovendien heeft geen enkele burger, met spaargelden bij een van de handelsbanken, zijn geld kwijt.

De bewindsman heeft verder aangegeven, dat de CBvS inderdaad kasreserve middelen van commerciële banken beschikbaar heeft gesteld voor de financiering van enkele projecten van de overheid. Volgens minister Hoefdraad hoefde dit niet voor heisa te zorgen, omdat de moederbank over voldoende liquiditeitsmiddelen beschikt als mocht blijken dat de handelsbanken het geld nodig hebben. De overheid is wel nalatig geweest om de banken niet op de hoogte te stellen, dat de kasreserve middelen gebruikt zouden worden.

Na de beantwoording van de minister hebben zowel de oppositie als de coalitie moties ingediend. De motie die door de opposositie is ingediend, is verworpen met 15 stemmen vóór en 26 tegen. In deze motie keurt de oppositie het handelen van de regering af over het gebruiken van US$ 100 miljoen van de kasreserve van de handelsbanken. De Nationale Assemblee, en dus het volk, is niet volledig geïnformeerd over de verdwenen US$ 100 miljoen en nog vele interne onduidelijkheden bij de CBvS, vindt de oppositie. Het handelen van de regering c.q. president wordt afgekeurd, staat ook in de motie. 

De motie van de coalitie is aangenomen met 26 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. In deze motie wordt de regering opgeroepen om het onderzoek onverminderd voort te zetten, op de meest korte termijn een govemor voor de CBvS te benoemen die zodanig breed vertrouwen geniet dat de bank de vertrouwensciris te boven kan komen. Verder is de regering opgeroepen om in overeenstemming met de belanghebbende actoren zodanige maatregelen te nemen, zodat de bescherming van de monetaire reserve en de kasreserve van de banken gegarandeerd kan worden.

U kunt de aangenomen en verworpen moties hier lezen.

<< Terug naar berichten