• Home
  • Nieuws
  • Parlement geeft toestemming wijziging Surinaams Burgerlijk Wetboek door te voeren

Parlement geeft toestemming wijziging Surinaams Burgerlijk Wetboek door te voeren

Parlement geeft toestemming wijziging Surinaams Burgerlijk Wetboek door te voeren

De ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek is met 42 algemene stemmen aangenomen op donderdag 3 maart 2022. Vanwege het tijdsverloop en de ontwikkelingen in het burgerlijk recht is het wenselijk het Burgerlijk Wetboek te herzien.
De commissie bestaat uit de leden: Niesha Jhakry LL.B (Vz), ir. Stephen Tsang, Evert Karto, drs. Ronny Asabina, Ivanieldo Plein, mr. Ebu Jones LL.B en Soerjani Mingoen- Karijomenawi.

<< Terug naar berichten