Parlement geeft goedkeuring aan Milieuraamwet

Parlement geeft goedkeuring aan Milieuraamwet

Suriname heeft nu een Milieuraamwet. Deze wet is op donderdag 26 maart 2020 met algemene 29 stemmen door De Nationale Assemblée (DNA) aangenomen.

De Milieuraamwet is bedoeld om in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname een beleids- en milieustrategie te ontwikkelen, die een evenwichtige balans creëert tussen economische groei en milieubescherming teneinde te kunnen beantwoorden aan de aspiraties van het Surinaamse volk.

Assembleevoorzitter drs. Jennifer Simons is één van de initiatiefnemers van dit wetsproduct. Volgens de voorzitter is de goedkeuring een belangrijk moment voor haar en in het bijzonder voor het land. Deze wet is bovendien breed gedragen, want zowel de coalitie als oppositie en verschillende organisaties, zoals Conservation International, hebben meegewerkt aan deze wet.

Fungerend voorzitter Melvin Bouva MPA LL. B heeft de hoop uitgeproken dat deze wet inderdaad ervoor zal zorgen dat onze omgeving, wat ons hoogste goed is, en het milieu gewaarborgd blijven. “Laten wij de hoop uitspreken dat de 93 procent bosbedekking die wij willen behouden, inderdaad meer als 93 procent wordt en inderdaad behouden blijft. We hebben nu een Milieuraamwet en Milieuautoriteit en we feliciteren nu al de autoriteit en alle personen die daar hun krachten zullen geven”, zei Bouva.

De Milieuraamwet is op 25 januari 2019 ingediend door Melvin Bouva MPA LL. B, drs. Jennifer Simons, Carl Beeveld BTh, drs. Asiskumar Gajadien en drs. Amzad Abdoel.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit drs.Amzad Abdoel, Marinus Bee LL.B, Grace Watamaleo, drs. Patricia Etnel MPA, Roche Hopkinson, Riad Nurmohamed PhD en Silvana Afonsoewa.

<< Terug naar berichten