Oud-griffier DNA heengegaan

Oud-griffier DNA heengegaan

Edmund Gerhard Bleau, de oud-griffier van De Nationale Assemblee (DNA), is niet meer. De heer Bleau is op zaterdag 1 augustus 2020 ingeslapen en bereikte de leeftijd van 79 jaar.

Loopbaan

- Op 22 augustus 1966 begon de heer Bleau zijn carrière als substituut-griffier bij de Staten van Suriname. Van 1 januari 1980 tot en met 31 december 1980 werd de substituut-griffier ter beschikking gesteld.

- Van 1 januari 1981 tot en met 30 april 1982 was hij secretaris van de Planraad.

- Van 1 mei 1982 tot en met 31 december 1984, onderdirecteur van het ministerie van Binnenlandse Zaken tevens onderdirecteur van het Kabinet van de Minister-President.

- 1 januari 1984 tot en met 23 januari 1985 secretaris van de Denkgroep ter voorbereiding van de Grondwet en waarnemend directeur van het Kabinet van de Minister-President.

- Op 24 januari 1985 werd de heer Bleau benoemd tot griffier van DNA (Interim Parlement) en was in deze functie tot en met 24 november 1987.

- Van 25 november 1987 tot en met 30 november 2004 was de heer Bleau griffier van het parlement.

- Op 1 december 2004 is de griffier met pensioen gegaan en uit overheidsdienst getreden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het directoraat Algemene Zaken en DNA.

De oud-griffier heeft 38 jaar zijn krachten gegeven aan de overheid.

Verdiensten

In 1977 publiceerde hij het boek ‘Parlementair ABC’ (1ste druk) en in 1997 kwam de 2e druk uit.

Verder is de heer Bleau drager geweest van de versierselen behorende bij de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Oranje Nassau en op 25 november 2000 benoemd tot Commandeur in de ere Orde van de Palm.

<< Terug naar berichten