• Home
  • Nieuws
  • Ontwerpwet Productschappen goedgekeurd in het parlement

Ontwerpwet Productschappen goedgekeurd in het parlement

Ontwerpwet Productschappen goedgekeurd in het parlement

Met 26 stemmen voor en 15 tegen heeft De Nationale Assemblée op dinsdag 11 oktober 2022 de ontwerpwet houdende regels ter instelling van Productschappen (Wet Productschappen) goedgekeurd.

Een productschap is te beschouwen als een vorm van functionele decentralisatie, waarbij de centrale overheid een bepaald deel van haar bestuurlijke taak overdraagt aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon, die tot doel heeft middels zelfregulering het algemeen belang te dienen van alle bij de productie tot en met de afzet van een bepaald product of soorten van producten betrokken groepen van ondernemingen.

 “Met de aanname van deze wet is aan één van de minimale voorwaarde voldaan binnen de agrarische sector met name voedsel zekerheid en veiligheid”, zegt commissievoorzitter, Radjendrekoemar Debie MSc. Na de stemming is het verzoek aan de regering gedaan de wet spoedig af te kondigen.

Naast Radjendrekoemar Debie MSc (voorzitter) heeft de commissie bestaan uit de leden: ir. Stephen Tsang, Soerjani Mingoen-Karijomenawi, Remi Tarnadi, drs. Ronny Asabina en Chuanrui Wang LL.B.

<< Terug naar berichten