Omroepbericht

Middels deze maakt de Voorzitter van De Nationale Assemblée, de heer M. Bee MSc, LL.B, bekend dat in verband met de te houden Buitengewone Openbare Vergadering op dinsdag 29 september 2020 om 10.00 uur waarin door de President van de Republiek Suriname, de heer C. Santokhi, een uiteenzetting zal worden gegeven van het te voeren beleid en door de Regering de ontwerp-begrotingen voor het dienstjaar 2021 zullen worden aangeboden, het verkeer vanaf 08.00 uur  zal worden omgelegd op de navolgende kruisingen, t.w.:

1. H.A.E. Arronstraat/Grote Combéweg

2. Kleine Waterstraat/Van Rooseveltkade.

Vermeldenswaard is dat het rijverkeer komende vanuit de richting van de Kleine Waterstraat, voorlangs De Nationale Assemblée omstreeks 08.00 uur eveneens zal worden omgeleid en wel vanaf de kruising gevormd door de van Sommelsdijckstraat en het mr. Rietbergplein, hetgeen tot na de Buitengewone Openbare Vergadering zal plaatsvinden.

Ook wordt een beroep gedaan op het personeel van de omliggende kantoren hun voertuigen op die dag niet te parkeren binnen de veiligheidszone, welke wordt omgeven door de navolgende wegen, t.w.:

1. de Waterkant vanaf de H.A.E. Arronstraat tot het Hoekhuis c.q. de straat voorlangs Dixie bar;

2. de straat voorlangs Dixie bar tot de Mr. F. Lim A Postraat;

3. de Mr. F. Lim A Postraat tot de straat voorlangs Dixie bar;

4. op de parkeerhavens vóór het gebouw van De Nationale Assemblée;

5. op het trottoir rondom het Onafhankelijkheidsplein;

6. op het trottoir rondom het Vlaggenplein;

7. op het trottoir rondom het Monument der Gevallenen

Op de weggebruikers en het personeel van de omliggende kantoren wordt een beroep gedaan met het bovenstaande rekening te houden en bevelen en aanwijzingen van de Politie ter plekke stipt op te volgen.

<< Terug naar berichten