Nieuw ingerichte DNA vergaderzaal opgeleverd

Nieuw ingerichte DNA vergaderzaal opgeleverd

De nieuw ingerichte vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA) is op maandag 24 augustus 2020 opgeleverd. In aanwezigheid van de leiding van het parlement, fractieleiders, assembleeleden, medewerkers van de DNA, de pers en geestelijke leiders is de zaal officieel ingezegend en in gebruik genomen.

De voorzitter van de commissie huishoudelijke aangelegenheden tevens initiatiefnemer van het project, drs. Asiskumar Gajadien, heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat er binnen de beperkingen afspraken zijn gemaakt, om toch zoveel als mogelijk te implementeren wat mogelijk was. Er is eerder een aanbesteding gehouden. Vijf aannemers hebben hieraan meegedaan. Uiteindelijk hebben de architect Dajanand Mungra en de directeur van het aannemingsbedrijf Clipper Vastgoed Viraaj Mungra de herinrichting van de zaal geschonken aan de Surinaamse gemeenschap. Commissievoorzitter Gajadien heeft zijn dank uitgebracht aan eenieder die heeft gewerkt aan de totstandkoming van dit project.

Maatregelen DNA

Binnen DNA worden de richtlijnen in verband met de COVID-19-pandemie stipt opgevolgd. Er wordt regelmatig gedurende lange uren vergaderd en daarom is het noodzakelijk om de 1,5 tot 2 meter sociale afstand in acht te nemen. Dit betekent dat de vergaderzaal moest worden heringericht. De aanpassing van de vergaderzaal is een van maatregelen, omdat er daarnaast protocollen worden ontwikkeld voor het parlement.

DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B voelt zich vereerd om dit moment mee te maken. “Dit betekent dat wij gaan moeten werken.” COVID kan ons niet stoppen en het werk moet doorgaan,” zegt de parlementsvoorzitter.  Assembleevoorzitter Bee bedankte ook de initiatiefnemer van het project. “Vanwege de gevoeligheid van de materie, een donatie aan de overheid, is de zaak wederom aan DNA voorgelegd. Dit besluit is unaniem genomen. Nu het land in een financiële situatie verkeert, is er toch besloten het geschenk te accepteren. De zaak is daarom transparant gehouden voor de samenleving,” voegt de parlementsvoorzitter eraan toe.

<< Terug naar berichten