• Home
  • Nieuws
  • Ministerie van Buza rapporteert aan vaste commissie in parlement

Ministerie van Buza rapporteert aan vaste commissie in parlement

Ministerie van Buza rapporteert aan vaste commissie in parlement

De vaste parlementaire commissie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking heeft op donderdag 1 oktober 2020 een bijeenkomst gehad met minister Albert Ramdin. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft de leden ook toegesproken over het financieel aspect met betrekking tot het buitenlands beleid.

De commissievergadering is gehouden om de laatste ontwikkelingen over het ministerie te rapporteren aan de commissie en wederzijds feedback te ontvangen. Tijdens de vergadering heeft de minister verslag gedaan over gevoerde besprekingen met Frans-Guyana, Guyana, Brazilië, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Er is met Guyana ministerieel overleg geweest en onder andere gesproken over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Met Frans-Guyana is er voornamelijk gesproken over de beheersing van COVID-19 bij de grens. Minister Ramdin heeft de commissie ook geïnformeerd over het nieuwe organogram van het ministerie en het op te zetten diaspora instituut.

De leden hebben verder vragen gesteld over de grenskwestie met Guyana, de agenda met betrekking tot de economische diplomatie en de Economic Partnership Agreement (EPA).

De commissie bestaat uit de leden drs. Asiskumar Gajadien (voorzitter), ir. Stephen Tsang, Sham Binda, drs. Rabindre Parmessar, Niesha Jhakry LL.B, mr. Ebu Jones LL.B en Miquella Soemar- Huur BSc.
Het lid drs. Patricia Etnel MPA heeft de vergadering bijgewoond als vaste toehoorder.

<< Terug naar berichten