Minister Hoefdraad gehoord door DNA-commissie

Minister Hoefdraad gehoord door DNA-commissie

De “Commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager, de heer G. A. Hoefdraad, minister van Financiën”, heeft de bewindsman op woensdag 13 mei 2020 gehoord in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée (DNA).

In een bijkans vier uur durende hoorzitting is de minister ingegaan op elk van de elf verwijten, waarvan hij wordt verdacht. De hoorzitting is naar aanleiding van de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de bewindsman, zoals ingediend bij de DNA, per brief door de procureur-generaal, dd 23 april 2020 no. SPG 1026/20, krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).  

Nu de minister is gehoord door de commissie zal er een verslag worden uitgebracht aan het parlement.

De commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager bestaat uit de leden drs. Oesman Wangsabesari (voorzitter), Ronnie Brunswijk MBA, mr. Patrick Kensenhuis, drs. Asiskumar Gajadien, Daniëlla Sumter MPA, drs. Patricia Etnel MPA en drs. Rossellie Cotino MSc.

<< Terug naar berichten