Meer dan 800 Paranen krijgen grondpapieren

Meer dan 800 Paranen krijgen grondpapieren

Meer dan acht honderd burgers uit het district Para, hebben op dinsdag 16 november 2021 hun grond papieren in ontvangst genomen op het district secretariaat. De parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B zegt dat het de bedoeling is dat in 2030 niemand meer moet leven in extreme armoede. Dit zijn een van de afspraken die landen hebben gemaakt ten aanzien van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Een van de SDG’s zijn ook goede huisvesting. Het is de taak van de regering om de ontwikkelingsrichting en kader aan te geven.

“U als individu, heeft daarin ook een stukje verantwoordelijkheid. Het begint allemaal bij onderwijs. Nu krijgt u een stukje grond dat u gaat het moeten ontwikkelen. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor het tempo waarmee u zichzelf ontwikkelt”, zegt parlementsvoorzitter Bee. Hij roept de districtscommissaris als ontwikkelingspartner van de regering op om de Paranen te begeleiden. Burgers hebben soms vragen en weten niet waar ze moeten zijn.

“Het doet mij goed om bijkans 18 maanden na de verkiezingen hier te staan voor de eerste uitreiking van grondpapieren aan burgers in Para. Zoals u weet zijn twee problemen waarmee het district te kampen heeft; huisvesting en boedelprobleem”, zegt Ramon Koedemoesoe, volksvertegenwoordiger uit Para. Hij roept de regering op het beleid af te stemmen op de noden van het volk en om de uitgegeven gebieden bouwrijp te maken zodat de mensen toegang kunnen krijgen tot hun perceel.

<< Terug naar berichten