Lid Sham Binda is niet meer

Lid Binda is niet meer

Met dit bericht vervult De Nationale Assemblée (DNA) haar droevige plicht, doch dankbaar voor de bijdrage geleverd, dat Sham Swamideuwanan Binda het tijdige met het eeuwige heeft verwisseld op donderdag 16 februari 2023. Binda heeft de leeftijd van 69 jaar bereikt en is in leven door de republiek Suriname onderscheiden in ridder in de orde van de gele ster.

Sham Binda was lid van de DNA vanaf 2020 en behoorde tot de fractie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) en vertegenwoordigde district Paramaribo. Drs. Asiskumar Gajadien, fractieleider van de partij, waar Binda lid van was, heeft in de openbare vergadering van donderdag 16 februari 2023 aangegeven, dat Binda is komen te overlijden, na een ziekbed. Alle fracties hebben bij monde van de fractieleiders lovend gesproken over zijn werkethiek.

Lid Binda heeft gefungeerd als voorzitter van de vaste parlementaire commissie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Verder heeft lid Binda geparticipeerd in de volgende commissies:
- Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en internationale Samenwerking (lid)
- Ministerie van Defensie (lid)
- Commissie van rapporteurs wet op de Jaarrekening (Vz)
- Commissie Wet voorafgaande Vracht Informatie Verstrekking 2021 (Vz)
- Commissie van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie
- Commissie wet Militair Uniform (lid)
- Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (Vaste toehoorder)
- Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (Vaste toehoorder)

Aan de samenleving maar in het bijzonder familie en vrienden van Binda word sterkte toegewenst in deze moeilijke periode.

Ryan Nawin Nannan is de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de VHP in Paramaribo. Als de heer Nannan de uitnodiging van het Centraal Hoofdstem Bureau bewilligd, zal hij worden toegelaten tot het parlement.

<< Terug naar berichten