• Home
  • Nieuws
  • Leiding DNA neemt inventarisatie rapport accountants bureau Lutchman in ontvangst

Leiding DNA neemt inventarisatie rapport accountants bureau Lutchman in ontvangst

Leiding DNA neemt inventarisatie rapport accountants bureau Lutchman in ontvangst

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee MSc. LL.B en de Griffier Ruth de Windt hebben op vrijdag 27 augustus 2021, een officiële inventaris rapport in ontvangst genomen van Lutchman accountants bureau.  Het rapport is een samenvatting van de verrichte inventarisatie op de griffie van DNA. Het onderzoek is uitgevoerd door het accountant bureau Lutchman, in samenwerking met functionarissen van de griffie.

De leiding van het parlement heeft middels dit onderzoek de bezittingen van de griffie vastgelegd. Dit, voor meer transparantie. Parlementsvoorzitter Bee zegt dat het voor de leiding van het parlement noodzakelijk was een inventaris te laten uitvoeren. “Alles van de DNA is geteld en vastgelegd. Vanaf dit punt zullen voortaan aankopen en afschrijvingen worden gemonitord. Elk jaar zal er per afdeling een upgrading plaatsvinden”, zegt de DNA-voorzitter.

Uitvoer

“Het gaat om een sociaal project. Wij hebben het accountant kantoor Lutchman bereid gevonden om het onderzoek kosteloos uit te voeren", geeft Ravin Soerdjbalie, adviseur bij de DNA aan. Het project zal in drie fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase is de inventarisatie uitgezet. In de tweede fase zal de focus gelegd worden op de interne controle en in de derde fase zullen medewerkers die belast zijn met de interne controle getraind worden. Het onderzoek heeft verder volgens Soerdjbalie een vlot verloop gehad. Het geheel heeft in een periode van twee maanden plaatsgevonden.

<< Terug naar berichten