• Home
  • Nieuws
  • Journalisten dienen protest brief in aan het parlement

Journalisten dienen protest brief in bij het parlement

Journalisten dienen protest brief in aan het parlement

Journalisten en verslaggevers hebben hun misnoegen geuit over gang van zaken bij regeringsconferenties. De brief is gericht naar president, Chandrikapersad Santokhie, maar de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B is ook in kennis gesteld.

Het media collectief protesteert met klem tegen de wijze hoe het nu aan toe gaat op persconferenties. In het bijzonder de persconferentie van maandag 4 oktober 2021. Volgens het media collectief is er zelfs sprake van beknotting van de werkwijze van de pers. “Ondanks het om een persconferentie gaat, merken we dat de pers weinig ruimte krijgt om vragen te stellen. Na lange inleidingen door regeringsleden blijft er weinig tijd over voor journalisten om vragen te stellen over brandende vraagstukken en om verduidelijking te krijgen, mocht het gegeven antwoord niet helemaal duidelijk zijn. We merken dat dit stelselmatig gebeurt”, luidt een citaat uit de brief.

Het collectief heeft enkele voorstellen gedaan waaronder:

- Kortere inleidingen door de regering

- Gebruik maken van een roulatiesysteem bij regeringsperconferenties

- Een direct ‘vraag-en antwoordsysteem’

- Een minder prominente rol voor de MC

- Persconferenties optimaal blijven houden

De brief is voorgelezen door Jason Pinas

De parlementsvoorzitter, zegt ook aandacht hiervoor te zullen vragen aan de regering. Hij vindt het heel belangrijk dat er wederzijds respect is, alhoewel de verantwoordelijkheden verschillen. “Journalisten zijn geen tegenstanders, maar een ontwikkelingspartner en in dat kader moeten we elkaar kunnen vinden, ik ben blij dat ondanks het feit dat onze positie op de internationale lijst voor persvrijheid niet al te slecht is, we nu al roepen voor verbetering”, sprak voorzitter Bee de aanwezigen toe.

Klik hier voor de volledige brief.

<< Terug naar berichten