• Home
  • Nieuws
  • Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof

Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof

Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof

Hoewel vrijheid in geloof, tot een van de meest fundamentele mensenrechten behoort, komt het nog te vaak voor, dat mensen worden gediscrimineerd om hun religie of geloof. Met dit gegeven als reden vond de Verenigde Naties het belangrijk om 22 augustus uit te roepen tot De Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof.

In Suriname zijn aanslagen van extremistische aard ons gelukkig onbekend. Ouders kunnen hun kinderen zonder enige angst voor rancune inschrijven op elke willekeurige school.

Marinus Bee, de voorzitter van De Nationale Assemblée vindt het een voorrecht, dat hij leiding mag geven aan een parlement, waarin haast alle religiën vertegenwoordigd zijn. “Door de verschillende geloofsovertuigingen kunnen er diverse uitgangspunten en inzichten bestaan voor het brengen van ontwikkeling, maar wij Surinamers zijn gelukkig erg tolerant.”

De Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof moet ons eraan herinneren, dat wij Surinamers in een bevoorrechte positie verkeren, omdat wij wonen in een land, waarin het niet uitmaakt welke godsdienst je belijdt. Laten we trachten dit positief gegeven op de juiste manier uit te dragen, omdat wij in wezen allemaal één (1) zijn.

De laatste strofe uit het gedicht van Dobru illustreert de Surinaamse verbondenheid als geen ander; Wan Gado, someni fasi fu ambegi, ma wan Papa! Wan SRANAN, someni wiwiri, someni skin, someni tongo. WAN PIPEL!

 

<< Terug naar berichten