• Home
  • Nieuws
  • Internationale Dag van de Vriendschap / Werelddag tegen Mensenhandel

Internationale Dag van de Vriendschap / Werelddag tegen Mensenhandel

In 2013 heeft de Algemene vergadering van de Verenigde Naties bepaald, dat 30 juli als Werelddag tegen Mensenhandel opgetekend moet worden. In 2011 werd deze dag door de Verenigde Naties ook al opgetekend als Internationale Dag van de Vriendschap.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee, is zeer content met deze aandacht, daar mensenhandel een van de meest verwerpelijke daden is, die zeker niet ongestraft mag blijven voortduren. Laten we er alles aan doen om de vriendschap boven alles te laten zegenvieren, zodat het verhandelen van mensen –in welke vorm dan ook- in de nabije toekomst wordt uitgebannen.

De vele vormen van mensenhandel, waar we thans mee geconfronteerd worden zijn een doorn in het oog van Voorzitter Bee. Hij vraagt daarom aan de gehele samenleving om een wakend oog te willen houden en niet te schromen onregelmatigheden als ultieme daad van vriendschap door te spelen.

Natuurlijk is niet iedereen je vriend, maar daarom hoef je niet lijdzaam toe te zien, dat mensen anno 2022 nog gebukt gaan onder het juk van slavernij.

Als wij vanaf vandaag, op deze InternationaleDag van de Vriendschap, één vuist maken, kunnen wij er collectief voor zorgen, dat mensenhandel wereldwijd, in de nabije toekomst tot het verleden behoort.

<< Terug naar berichten