Internationale Dag van de Humanitaire Hulp

Internationale Dag van de Humanitaire Hulp

Door de Verenigde Naties is 19 augustus ingesteld als 'Internationale Dag van de Humanitaire Hulp'.

De voorzitter van ons parlement, Marinus Bee MSc LL.B, vindt het belangrijk, dat ook de Surinamers stilstaan bij deze herdenking.

Hoewel grote rampen ons in Suriname gelukkig bespaard zijn gebleven, weet niemand, wanneer een ramp zich kan aandienen en er aan ons land humanitaire hulp geboden zal moeten worden.

De parlementsvoorzitter wil er daarom op toezien, dat het huis voor het volk er zich in de nabije toekomst op zal toespitsen, dat er een gedegen rampenbestrijdingsplan wordt samengesteld, om niet alleen op Surinaamse bodem een helpende hand te kunnen bieden, maar ook aan bevriende mogendheden hulp kan bieden, indien nodig.

“De afgelopen jaren, hebben we in ons gezegend land reeds ervaren, hoe de toorn van de weergoden, levens kan ontwrichten, dus hoeven we niet te wachten, totdat het te laat is. Elk leven is belangrijk, dus moeten we ervoor waken, dat we in Suriname de levens van hardwerkende hulpverleners ooit hoeven te betreuren! Samen moeten wij ervoor zorgen, dat de wereld voor elkeen leefbaar is, zegt de parlements voorzitter.”

<< Terug naar berichten