• Home
  • Nieuws
  • Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en zijn Afschaffing

Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en zijn Afschaffing

Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en zijn Afschaffing

De Verenigde Naties heeft 23 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en zijn Afschaffing. Deze dag memoreert de slavenopstanden, die in de nacht van 22 op 23 augustus 1791 uitbraken en een belangrijke rol hebben gespeeld in de besluitvorming, die heeft geleid tot de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel.

In navolging hiervan werd de slavenhandel in 1816 allereerst door de Engelsen verboden. Echter, Nederland zette deze lucratieve slavenhandel nog bijkans een halve eeuw voort, waardoor Suriname tot 1863 gebukt ging onder het juk van slavernij.

Marinus Bee, de Voorzitter van De Nationale Assemblée, vind het belangrijk, dat wij allen stilstaan bij deze erkenning.

“Wij allen hier te lande, zijn onlosmakelijk verbonden met deze verwerpelijke historie die dwars door alle structuren, verwoestende naweeën heeft veroorzaakt. Wij zijn bijeengebracht in dit mooi land door (de) gevolgen, die direct of indirect verband houden met ons slavernijverleden. Het is thans misschien de hoogste tijd, dat wij als Surinamers ons zijn verankeren aan onze natie en één (1) volk worden met een bijzondere diversiteit. Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen, om dientengevolge op de juiste manier richting te kunnen geven aan niet alleen onze toekomst, maar ook die van ons nageslacht.”

Voorzitter Bee spreekt de hoop uit, dat hoewel er nog een lange weg te gaan is, om alle facetten van de subtiele, hedendaagse slavernij uit te roeien, alle rechtgeaarde Surinamers een ferm standpunt innemen, tegen hen die zich schuldig maken aan enige vorm van dwangarbeid.

<< Terug naar berichten