• Home
  • Nieuws
  • Inheemse vrouwelijke gezagdragers brengen zorgpunten onder aandacht DNA-voorzitter

Inheemse vrouwelijke gezagdragers brengen zorgpunten onder aandacht DNA-voorzitter

Inheemse vrouwelijke gezagdragers brengen zorgpunten onder aandacht DNA-voorzitter

Een groep Inheemse vrouwelijke gezagsdragers hebben op donderdag 26 augustus 2021 in een petitie hun zorgpunten kenbaar gemaakt aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. De petitionarissen geven te kennen dat met de wijziging van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B 1982 no.11. zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2017 no.85), het parlement groter ongerief, verwarring en ongelijkheid creëert naar de eerste volken van Suriname. Met deze woorden willen de gezagdragers het volk van Suriname dragen middels wetgeving om zo de rechten op grond te kunnen krijgen.

In de petitie is opgenomen dat de gezagdragers het initiatief van het college als contra-wetsproduct ervaart die onder andere realisatie van de juridische erkenning van de collectieve mensenrechten van het Inheems volk van Suriname zullen belemmeren en grote verwarring binnen het grondbeleid van het land zal veroorzaken. Verder staat in de petitie dat het proces van informatiewisseling en dialoog aangaande juridische erkenning van de collectieve mensenrechten van Suriname ’s eerste volken, welke tussen de regering en betreffende Surinamers gaande is, nog niet is afgerond.

Voorzitter Bee heeft na de overhandiging van de petitie aangegeven dat de petitie bestudeerd zal worden, waarna er een gesprek volgt met de fractieleiders. Vanuit het parlement zal hierna een besluit worden genomen. “Dit gaan we niet aan een kant zetten. Naar mijn mening is dit goed gebalanceerd en beargumenteerd. Wij zullen zeker kijken naar de inhoud van het schrijven. Dit is geen discussiepunt, we zijn er om dit land samen op te bouwen. Vanuit dit parlement gaan we zeker rekening houden met alle groepen in het land”, aldus parlementsvoorzitter Bee. Hij voegde toe dat het parlement altijd openstaat om samen te werken met de organisatie.

 

Klik hier voor de petitie.

<< Terug naar berichten