Grondpapieren overhandigd aan bewoners Nickerie

Grondpapieren overhandigd aan bewoners Nickerie

DNA-voorzitter Marinus Bee MSC. LL.B, is op dinsdag 21 december 2021, samen met andere hoogwaardigheidbekleders in de gelegenheid gesteld om grondpapieren te overhandigen aan enkele Nickerianen. Dit heeft plaatsgevonden op het districtcommissariaat te Nickerie. In totaal zijn er meer dan 300 grondbeschikkingen uitgereikt. “ Grond is een ontwikkelingsinstrument”, gaf de parlementsvoorzitter aan tijdens zijn felicitatieboodschap. Voorzitter Bee zegt dat er kansen zijn in tijden van crisis en roept op het te benutten. Dat heeft ons land Suriname nodig.

Naast de voorzitter hebben de DNA-leden Stephen Madsaleh en Niesha Jhakry LL.B de aanwezigen toegesproken. Beide parlementariërs hebben de Nickerianen op het hart gedrukt om hun stukken binnen zes maanden in orde te maken. Het lid Jhakry heeft verder benadrukt dat het hebben van een stuk grond een fundamenteel recht en basisbehoefte is van elke burger.

 

 

<< Terug naar berichten