• Home
  • Nieuws
  • Gemeenschap Para dient protestbrief in bij DNA-voorzitter

Gemeenschap Para dient protestbrief in bij DNA-voorzitter

Gemeenschap Para dient protestbrief in bij DNA-voorzitter

Burgers van het district Para hebben op maandag 20 juli 2020 een protestbrief ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee MSc. LLB. De gemeenschap is bezorgd over enkele zaken het district rakende, namelijk:

  1. Het prudent gronduitgiftebeleid
  2. Het recht op een leefbare omgeving, waarin de bestaanszekerheid en levensvreugde een belangrijk deel van uitmaken en
  3. Misleiding van de Paraanse gemeenschap

Beleid

Volgens de petitionarissen wordt het prudent gronduitgiftebeleid binnen het gedecentraliseerd district Para en het rechtsgevoel van de districtsbewoners met de vermeende uitgifte van een groot perceelland, zonder instemming van de plaatselijke bevolking of het districtscommissariaat ernstig met de voeten getreden. Het groot stuk land ligt langs de Indira Gandhiweg, aan de overzijde van het weggedeelte dat tussen de Suralco-  en de Groenhartweg ligt, bekend als het Lelydorp-III Mijn van de Suralco/Billiton.

Van de regering, in deze vertegenwoordigd door het ministerie van Grond- en Bosbeheer, wordt gevraagd en verwacht dat ombuiging van het gronduitgiftebeleid zoals bepaald in de Landhervormingswet wordt doorgevoerd, zodat hiermee gelijke kansen worden gecreëerd voor niet alleen de kansarme Surinaamse burgers, maar meer nog de Paraanse gemeenschap.

Rechtmatigheid

Verder wordt aan de assembleevoorzitter gevraagd, dat de uitgifte van dit perceelland, indien dit al heeft plaatsgevonden, wordt opgeschort. Dit is nodig om de rechtmatigheid van de uitgifte te onderzoeken, dan wel de op handen zijnde uitgifte te stuiten en een grondig onderzoek in te stellen, die bij elke andere grondaanvraag bepalend zijn, als de nodige adviezen zijn opgevraagd.

Parlementsvoorzitter Bee zegt dat het parlement er werk van zal maken om dit vraagstuk te bekijken. De assembleevoorzitter heeft verder aangegeven contact te zullen maken met de minister van Grond- en Bosbeheer voor het instellen van een diepgaand onderzoek. “Het beleid ten aanzien van het indienen van petities zal ook bekeken worden en wij zullen eraan werken dat de noden van het volk serieuze aandacht krijgen. Er zal een commissie in het leven worden geroepen om alle petities te bekijken en behandelen,” zegt voorzitter Bee.

Klik hier voor de petitie

Klik hier voor de foto.

<< Terug naar berichten